Controle garages en bergingen in Vlissingen

Foto: © 112Vlissingen-Souburg.nl (archief)
- Advertentie -

Vandaag is een groot aantal garageboxen en bergingen in de gemeente Vlissingen gecontroleerd. Deze controle werd uitgevoerd door de gemeente in samenwerking met de politie en met gebruikmaking van speurhonden.

Gemeenten constateren regelmatig dat garages, bergingen en bedrijven met loodsen anders in gebruik zijn dan bedoeld of het bestemmingsplan toelaat. Het is niet altijd bekend wat zich hier precies afspeelt. In ernstige gevallen leidt dit tot gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker of verhuurder van de locatie, maar ook voor omwonenden. Denk hierbij aan brandgevaar, overlast door gebruik en aantasting van de gezondheid van omwonenden en de gebruikers of eigenaren van buurpanden. Daarom werd er in Vlissingen samen met de politie en met behulp van speurhonden een controle ingesteld. Bij de controle werd, met het oog op de komende jaarwisseling, extra gelet op de opslag van (illegaal) vuurwerk.

- Advertentie -

Er zijn in totaal 212 eenheden gecontroleerd. Bij 4 bedrijven is er aanleiding voor nader onderzoek. In 1 situatie was het gebruik in strijd met het bestemmingsplan en er is 1 milieuovertreding geconstateerd.

De controles hebben een dubbel doel. Aan de ene kant het ontdekken en beëindigen van overtredingen en criminele activiteiten en aan de andere kant het weerbaarder maken van verhuurders. Met pandeigenaren wordt gekeken hoe het nog veiliger kan, door bijvoorbeeld het opstellen van een goed huurcontract. Ook het altijd via de bank laten verlopen van betalingen en het geen zaken doen zonder dat huurders hun ID-bewijs hebben overlegd, zorgt voor meer inzicht. Tot slot worden verhuurders geïnformeerd over de mogelijkheden voor het melden van vermoedens van overtredingen of crimineel gebruik van locaties. Samen met ondernemers zorgen we hiermee voor een weerbare branche.

- Advertentie -
Vorig artikel30 miljoen euro aan cocaïne onderschept in haven Vlissingen
Volgend artikelEOD laat zeemijn ontploffen voor Walcherse kust
Marijn van de Gruiter
In 2013 richtte ik een Facebook-pagina op uit interesse voor de hulpverlening. Al snel bleek de vraag naar het zogeheten '112-nieuws' enorm groot. Daarom zijn we kort daarna ook gestart met de website 112Vlissingen-Souburg.nl. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot één van de toonaangevende nieuwsorganisaties, gespecialiseerd in 112-nieuws, in de gemeente Vlissingen.